Save Mrkalja 1, Banja Luka, BiH

Telefon: +387 51 230 700

Faks: +387 51 230 701

ordinacija@simicdent.com